Miksi sinä suosit suomalaista?
3199
suosii suomalaista, koska...
 • Maistuu paremmalta
 • Puhtaampaa ja turvallisempaa
 • Luo työpaikkoja ja ylläpitää hyvinvointia Suomessa
 • Lähiruokaa
 • Haluan tukea suomalaista tuotantoa
 • Vastuullisesti tuotettua ruokaa
 • Maut ovat tuttuja ja hyväksi havaittuja
 • Suomalainen tuotanto on eettisesti vahvalla pohjalla
 • Suomalainen ruoka on tuotettu ympäristöä kunnioittaen
Osallistu kertomalla mielipiteesi.
Osallistu
 • Etusivu
 • Faktaa
 • Voiko ostoskorin sisällöllä vaikuttaa?

 • Ostoskorilla voi vaikuttaa suomalaisten työllisyyteen ja hyvinvointiin


  Voiko oman ostoskorin sisällöllä vaikuttaa suomalaiseen työllisyyteen ja mistä työllistävä vaikutus syntyy? Vaikuttaa voi, ja myös kannattaa, sillä kotimainen elintarviketeollisuus on yhdessä koko muun ruoka-alan kanssa merkittävä työllistäjä Suomessa. Alan elinvoimaisuudella on suuri merkitys maamme hyvinvoinnille.

  Mistä yhden euron työllistävä vaikutus syntyy?

  Tilastokeskuksen jo vuosikymmenten ajan julkaisemien tutkimusten mukaan kotimaiset hankinnat ovat kannattavia: raha jää hyödyttämään Suomea välittöminä ja välillisinä veroina. Luonnonvarakeskuksen keväällä 2017 tekemän selvityksen mukaan elintarviketeollisuus tuottaa mukavan potin verotuloja valtion kassaan: välittömiä veroeuroja kertyy 775 miljoonaa euroa palkansaajien maksamina veroia, työnantajan ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksuina sekä yritystuloveroina. Jos mukaan lasketaan välillinen verotus, elintarviketeollisuuden verojalanjälki kasvaa reiluun 1,6 miljardiin euroon.

  Kotimaisen tuotteen hankinnan vaikutukset säteilevät koko kansantalouteen – kotitalouksiin, julkistalouteen, yrityksiin ja ulkomaille – kuten myös teollisuudenalalta toiselle. Eri toimialat käyttävät tuotannossaan muilla toimialoilla valmistettuja tuotteita. Näiden tuotteiden valmistus edellyttää puolestaan vastaavasti toisten toimialojen valmistamien tuotteiden käyttöä. Ilmiötä voi verrata veteen heitetyn kiven aiheuttamien aaltojen leviämiseen: lähellä aallot ovat isommat, etäämmällä vaimeammat.

  Toimialojen tuotannossa käytetään välituotteiden lisäksi myös työtä ja pääomaa, joista maksetaan korvauksia. Nämä tulot käytetään edelleen tuotteiden hankintaan, jolloin syntyy jälleen uusi tuotantoa vaativa seurannaisten ketju. Tuotteen hankinnan kattavia tulo- ja työllisyysvaikutuksia voidaan tutkia koko kansantalouden laajuudelta toimialatasolla. Tämän niin sanotun panos-tuotosmallin on kehittänyt kansantaloustieteen professori Osmo Forsell, ja siitä voi lukea enemmän hänen laajemmasta artikkelistaan (pdf).